Anslagstavlan

Anslag: justerat protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens Arbetsutskott §40 hade sammanträde 15 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 12 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 14 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 8 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Trafiknämnden hade sammanträde 28 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Kallelse och föredragningslista

Här hittar du kallelse och föredragslista för Kommunfullmäktiges sammanträde 22 mars.

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Öster hade sammanträde 26 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 

Anslag: justerat protokoll

Kommunfullmäktige hade sammanträde 1 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Servicenämndens arbetsutskott § 38 Granskning för detaljplan för del av fastigheten Hyllie 7:3 m.fl. i Hyllie i Malmö (Dp 5508) hade sammanträde 13 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Söder hade sammanträde 13 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnens gatudelegation hade sammanträde 12 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Kungörelse: flyttade fordon

Här hittar du flyttade fordon vecka 10. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Gatukontoret, 040-34 13 59.

Anslag: justerat protokoll.

VA SYD ägarnämnd Eslöv/ägarnämnd Malmö hade sammanträde 7 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll.

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Norr hade sammanträde 8 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll.

Kulturnämnden hade sammanträde 28 februari. §§30-32 är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll.

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Norr hade sammanträde 26 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll.

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 5 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll.

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 26 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll.

Miljönämnden hade sammanträde 22 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll.

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Väster hade sammanträde 2 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll.

Kommunstyrelsen hade sammanträde 7 mars. §74 är nu justerad och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Utskottet för demokrati jämställdhet och mänskliga rättigheter hade sammanträde 14 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Valnämnden hade sammanträde 19 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Kungörelse: flyttade fordon

Här hittar du flyttade fordon vecka 9. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Gatukontoret 040 - 34 13 59.

Anslag: justerat protokoll.

Näringslivsutskottet hade sammanträde 13 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Innerstaden hade sammanträde 26 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 23 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Fritidsnämnden hade sammanträde 22 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 21 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Kulturnämnden hade sammanträde 28 februari. §§ 30-32 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.