Hållbarhet

3 000 barn samlas på Malmö Live 5-6 april

Den 5-6 april är det dags för barn och unga från hela Skåne att presentera sina innovationer för en hållbar framtid. Karnevalen fyller hela Malmö Live med nästan 3000 entusiastiska innovatörer. InnoCarnival Skåne 2018 är öppet och gratis för alla. Välkommen!

Kronprinsessan Victoria besökte hållbarhetsinriktade Malmö

Fredagen den 23 mars fick Malmö stad finbesök. Kronprinsessan Victoria, som har ett stort intresse för hållbarhetsfrågor besökte oss. Kronprinsessan valde Malmö för att studera hur vi arbetar med de Globala målen och Agenda 2030. Under dagen besökte hon även avfallsanläggningen Sysav och stiftelsen Drivkraft.

Malmö satsar för att nå de Globala målen

Den 2 mars träffades Malmö stads tjänste- och politiska ledning, både förvaltningar och nämnder, bolag och styrelser för det gemensamma arbetet med de globala målen och den nya budgetprocessen. – Det var en inspirerande eftermiddag med många kloka tankar – och inte minst bekräftelse på att vi i Malmö stad är på rätt väg, säger Lena Wetterskog, chef för kansliet för hållbar utveckling. Eftermiddagen varvades med både inspiration och dialog om hur förvaltningarna, respektive bolagen och den politiska ledningen nu ska gå vidare för att arbeta för hållbar utveckling lokalt och bidra globalt. Lars Bryntesson från finansdepartementet berättade om arbetet med FN:s globala mål på nationell och internationell nivå och gav viktiga inspel till genomförandet på lokal nivå. Lyssna till honom och några av kollegorna som var på plats om deras intryck och idéer efter den 2 mars.

Ökat samarbete krävs för att nå miljömålen

För att nå Malmö stads fyra miljömål krävs en rejäl slutspurt, där samverkan och samarbete är absolut nödvändiga inslag. Av de 19 delområdena är fem röda, två gröna och resten gula.

EuroGames till Malmö 2021

Eurogames 2021 går av stapeln i Malmö och Köpenhamn. Detta står klart efter att danska Pan Idrott har vunnit värdskapet för EuroGames 2021.