Huvudnyheter

Malmö stad efterbeskattas

Skatteverket genomför en skatterevision gällande rapportering av arbetsgivaravgifter och kontrollavgifter för 2016 hos Malmö stad . De har granskat tre enskilda förmånsområden gällande evenemangsb iljetter, förvaltningsdirektörernas studieresa till Bilbao samt kostförmån för k ommunfullmäktige s s ammanträden . Utredningen är nu klar och beslut väntas inom kort.

Så gick Malmö stads första skolval

I februari i år genomförde grundskoleförvaltningen i Malmö stad det första skolvalet till förskoleklass och årskurs 1 för elever som inte redan har gått i förskoleklass. Nu är resultatet från skolvalet klart och beslut om skolplacering skickas ut till vårdnadshavare i slutet av den här veckan.

Bygglovsavgiften för solenergianläggning kommer försvinna den 1 augusti

Idag är det krav på bygglov för solenergianläggning. Du behöver även betala en bygglovsavgift.

Direktsändning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 26 april direktsänds på malmo.se. Du kan redan nu ta del av handlingarna inför sammanträdet.

Valborg och alkohol – pratar ni om det hemma?

Många ungdomar vill fira valborg utomhus med sina kompisar. Det kan förstås vara jättehärligt, men ofta finns alkohol och narkotika med i firandet. Har du som förälder koll på hur du ska hantera det?

Svar på öppet brev från sfi-lärare på Astar

Malmö stad har tagit emot ett öppet brev från lärare inom den upphandlade sfi-utbildningen på Astar.

Kallis har öppnat

Fredagen den 13 april öppnade Ribersborgs kallbadhus för alla klockan 12:00.

Fotograf Pierre Mens får Malmö stads kulturpris

Malmö stads kulturpriskommitté har tilldelat fotograf Pierre Mens 2018 års kulturpris. Välkommen till prisceremonin på Rådhuset 14 maj!