Nyheter Förskola

Mark- och miljööverdomstolen har avgjort mål angående förskolors inom- och utomhusytor

Den 20 juni meddelade Mark- och miljööverdomstolen domar i tre olika mål som handlar om förskolors inom- och utomhusytor. Domarna innebär att tre av Malmös förskolor inte behöver minska antalet inskrivna barn, vilket miljönämnden tidigare beslutat med hänvisning till miljöbalken. Domarna kan inte överklagas.

Fortbildning ger inspiration och kraft

– Vi vill ge barnen något att förundras över när de kommer in på förskolan, någon som gör att de känner sig välkomna. Det säger Iveta Macovicova, barnskötare på Högaholms förskola. Tillsammans med kollegan Lena Ericsson berättar hon om hur fortbildningen ”Barns delaktighet och utforskande” inspirerar dem och deras kollegor i arbetet med 1–3-åringarna.

Barnomsorgsavgift under sommaren

Har du fått en faktura med högre avgift under juni och juli?

Dilemman i förskollärarens uppdrag

En rykande färsk forskningsrapport från Malmö universitet lyfter förskollärares dilemman kopplat till förskolans uppdrag. Ana-Maria Deliv, kvalitets- och myndighetschef berättar vad studien kommit fram till och vilken betydelse forskningen har för förskolans verksamhet.

Information apropå granskning av slöjtvång i förskolan

Under de senaste dagarna har Göteborgs-Posten publicerat en granskande artikelserie som handlar om att medarbetare i Sveriges förskolor och skolor känner en osäkerhet kring hur de ska bemöta vissa krav från vårdnadshavare. Det handlar om krav på att följa kulturella och religiösa traditioner, till exempel att bära slöja.