Bo, bygga & miljö

Testa Hallå hållbara Malmö

Wow! En bit av Malmös kust har vaknat till liv och vill prata med dig! Har du nånsin undrat vad ett cykelställ tycker om bilar eller vad en papperskorg har för tankar om all mat vi slänger? Med Hallå hållbara Malmö får du möjlighet att prata med saker i staden och förhoppningsvis få nya tankar om Malmö och globala målen för hållbar utveckling.

Uppmaning att inte slänga fimpar på gator och torg

I samband med fimpar är plast-kampanjen som just nu syns ute i staden, vill Tobias Nilsson (avdelningschef på gatukontoret), Olof Liungman (avdelningschef på miljöförvaltningen) och Jerker Johansson (avdelningschef på Serviceförvaltningen) uppmana oss att inte slänga fimpar på marken.

Malmös nya översiktsplan är här

Den 31 maj 2018 antog kommunfullmäktige Malmös nya översiktsplan. Översiktsplanen vägleder bland annat hur Malmös stadsmiljö ska utvecklas och styr utvecklingen långt in i framtiden.

Malmö har ett nytt arkitekturprogram

Malmös arkitekturprogram, Arkitekturstaden Malmö, antogs av kommunfullmäktige den 31 maj 2018. Arkitekturprogrammet har fokus på de värden som kan skapas med arkitektur. Det ska bland annat vägleda stadens arbete med det offentliga byggandet, detaljplanering, bygglov och förvaltning. Med utgångspunkt i Arkitekturstaden Malmö vill Malmö stad också bjuda in stadsbyggandets aktörer till dialog om olika byggprojekt .