Anslagstavlan

Anslag: justerat protokoll.

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Väster hade sammanträde 28 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Kungörelse: Flyttade fordon

här hittar du flyttade fordon vecka 51. har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukonotret, 040 - 34 13 59.

Anslag: justerat protokoll

Servicenämnden hade sammanträde 18 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Hälsa-, Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott hade sammantröde 10 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: Justerat protokoll

Servicenämndens arbetsutskott § 114 Remiss om Granskning för förslag på detaljplan för fastigheterna Cykeln 14 och 15 Innerstaden i Malmö (Dp 5568). Sammanträdesdag 12 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Kungörelse: Flyttade fordon

Här hittar du flyttade fordon vecka 49. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040- 34 13 59.

Kungörelse: flyttade fordon

Hä hittar du flyttade fordon vecka 48. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret,          040-34 13 59.

Kungörelse: Flyttade fordon

Här hittar du flyttade fordon vecka 48. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040- 34 13 59.