Anslagstavlan

Anslag: justerat protokoll

Servicenämnden hade sammanträde 29 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Förskolenämnden hade sammanträde 31 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden hade sammanträde 31 januari. §§ 18-19 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Kulturnämnden hade sammanträde 30 januari. §§ 13-14 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Grundskolenämnden hade sammanträde 23 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 14 januari. §§ 1-18 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Överförmyndarnämnden hade sammanträde 30 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 25 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 21 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 29 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Servicenämndens arbetsutskott hade sammanträde 22 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Miljönämnden hade sammanträde 22 januari. Protokollet är nu justerat och  har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 24 januari. §§ 4-7 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 22 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 21 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Grundskolenämnden hade sammanträde 23 januari. §§ 2, 7, 14 och 16 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Kungörelse: flyttade fordon

Här hittar du flyttade fordon vecka 4. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.

Anslag: justerat protokoll

Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 22 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 18 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Fritidsnämnden hade sammanträde 17 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott (FSN-AU) hade sammanträde 17 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammantäde 15 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 14 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Kundgörelse: flyttade fordon

Här hittar du flyttade fordon vecka 3. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.

Kungörelse: flyttade fordon.

Här hittar du flyttade fordon vecka 2. Har du några fråor om flyttade fordon? kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.

Kungörelse: flyttade fordon

Här hittar du flyttade fordon vecka 1. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och Gatukontoret, 040-34 13 59.

Kungörelse: Flyttade fordon

Här hittar du Flyttade fordon vecka 52. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta fastighets- och gatukontoret, 040- 34 13 59.