Huvudnyheter

Malmö får en ny sporthall – eller faktiskt två

Hästhagens sporthall invigs nu på måndag den 25 februari. Det är en modern dubbeldäckare till sporthall med två fullstora gymnastiksalar ovanpå varandra. 

Malmös unga får komma till tals i ny undersökning

Malmö stad kommer att genomföra en ny Ung livsstil-undersökning under 2019 för att undersöka fritids- och kulturvanor bland barn och unga. Årets Ung livsstil kommer att bli ännu mer omfattande än undersökningen som genomfördes 2015.

Påbörjat arbete för gemensam och likvärdig demensvård

Under våren kommer hemtjänsten i Malmö stad att göra förändringar i hemtjänstens demensvård för att få en demensvård med hög kvalitet som är lika för alla i hela Malmö.

Bokslutskommuniké för 2018 visar på överskott

På kommunstyrelsens senaste sammanträde presenterades det ekonomiska resultatet för Malmö stad 2018 i en bokslutskommuniké. Siffrorna visar på ett överskott om drygt 900 miljoner.

Arbetet med nyckelfria lås inom hemtjänsten fortsätter enligt planerna

Hemtjänstens satsning på digitala lås har uppmärksammats i både media och i sociala medier. På grund av att operativsystemet Windows Mobile lades ner har projektet försenats. Nu arbetar man vidare med en ny upphandling.

Malmös lokala utsläpp av koldioxid minskar

Årets miljöredovisning är här och den visar en förbättring för minskade utsläpp. Fortfarande bedöms dock bara två av Malmö stads 19 delmål möjliga att uppnå. Det krävs en rejäl slutspurt för att kunna nå miljömålen till år 2020.

Näringslivets hjältar hyllades för ett mer hållbart Malmö

Näringslivsgalan – Malmö stads största evenemang inom näringslivet har just gått av stapeln. Evenemanget är ett av Malmö stads sätt att lyfta fram företag som skapar jobb och på andra sätt bidrar till en hållbar stad.

Ny lärarutbildning med lön

Det råder akut lärarbrist i hela Sverige och grundskoleförvaltningen jobbar hårt för att locka fler till läraryrket. Som ett led i det arbetet startar en ny grundlärarutbildning där studier kombineras med arbete på Malmö universitet. Utbildningen startar till hösten.

Telefonlinje ska stoppa våld på närstående

Den 4 februari lanserades Välj att sluta, en telefonlinje dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende.

Malmös ljudbild undersöks

Malmö stad har börjat titta på hur vi kan göra kommunikationen till medborgare tydligare och mer effektivt genom ljud.

Ändring i färdtjänstabonnemanget

Från och med idag den 1 februari skiljer vi på färdtjänstresor och sjukresor