Huvudnyheter

Så här arbetar Malmö stad med hemlöshet

Bostadsbrist som leder till hemlöshet har ökat på senare år - i hela landet och även i Malmö. Antalet personer som inte har förankring på arbets- och bostadsmarknaden har blivit fler. Det visar den kartläggning av hemlösheten som Malmö stad gjorde i oktober förra året. Här får du en översikt hur Malmö stad arbetar på lång och kort sikt med frågan.

Direktsändning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 21 mars direktsänds på malmo.se. Du kan redan nu ta del av handlingarna inför sammanträdet.

Frågor och svar om Malmö stads arbete med våldsbejakande extremism

Hur arbetar Malmö stad förebyggande med våldsbejakande extremism? Hur förbereder sig Malmö stad för att ta emot IS-återvändarna? Hur fungerar stödtelefonen? Det är många som ställer frågor till Malmö stad om hur arbetet med IS-återvändare går till och vilken samverkan som finns med polisen. Här är de vanligaste frågorna som kommer in till oss.

Möjlighet att införa visselblåsarsystem utreds

Kommunstyrelsen föreslår att Malmö stad ska utreda möjligheterna för att införa ett system för visselblåsare. I utredningen ska bland annat de juridiska möjligheterna att inför ett sådant system för en offentlig organisation undersökas. Ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige 21 mars.

Omval i Falun: du som Falunbo kan rösta i Malmö

Valprövningsnämnden har beslutat om omval till kommunfullmäktige i Falun. Om du bor i Falun men befinner dig i Malmö kan du rösta på vissa tider på Stadshuset i Malmö.

Svenska mästare i Drumcorps

I helgen vann Malmö Kulturskolas Drumcorps-ensemble SM-guld på den årliga tävlingen Music in Motion i Mölnlycke.