Huvudnyheter

Världens största HBTQIA-event till Malmö och Köpenhamn

I augusti 2021 kommer WorldPride och EuroGames till Köpenhamn och Malmö. De två eventen är några av HBTQIA-gruppens största i världen och förväntas engagera och involvera stora delar av Malmö.

Infoträff om giftfria båtbottnar 8 april

Miljöförvaltningen bjuder in till en informationsträff för ägare av fritidsbåtar. Fokus ligger på båtbottnar fria från gift, bidrag som finns att söka, båt­borsttvätt, vad som har uppmätts på båtskrov och i hamnarna.

I Malmö finns skolbibliotek i världsklass

Tio av Malmös skolor har bibliotek i världsklass. Det är fackförbundet DIK som för sjunde året har delat ut utmärkelsen till totalt 64 skolor runt om i Sverige.

Omval i Falun: du som Falunbo kan rösta i Malmö

Valprövningsnämnden har beslutat om omval till kommunfullmäktige i Falun. Om du bor i Falun men befinner dig i Malmö kan du rösta på vissa tider på Stadshuset i Malmö.

Smarta kartan kommer till Malmö

Smarta Kartan är en plattform som ska göra det lättare för Malmöbor att hitta och ta del av delningsinitiativ i staden. På Smarta Kartan listas ställen i Malmö där du kan hyra, byta, låna, ge och få. Smarta Kartan visar vägen mot en hållbar livsstil, helt enkelt!

Här avgörs SM-veckan i Malmö i sommar

Över 40 idrotter avgör sina svenska mästerskap under SM-veckan i Malmö mellan 26 juni–2 juli. 2009 genomfördes den första SM-veckan sommar någonsin. Värdstad var då Malmö. Nu är det dags igen när SM-veckan återvänder till Malmö för tredje gången i ordningen.

Malmö stads kontaktcenter

Från den 1 april ersattes Malmö stads växelfunktion med ett kontaktcenter där Malmöborna kan få svar på sina frågor via telefon, mejl, webb, eller via Messenger på Malmö stads Facebooksida.

Malmö stad ansluter sig till The Shift

Idag, den 25 mars, undertecknade Katrin Stjernfeldt Jammeh The Shift på rådhuset tillsammans med FN:s rapportör Leilani Farha. The Shift är ett globalt FN-initiativ eller upprop för att bostäder ska ses som en mänsklig rättighet istället för en handelsvara.

Insatser på bred front gör Seved/Södra Sofielund tryggare

Tryggheten ökar och brottsligheten minskar i Seved/Södra Sofielund, ett område som av polisen har bedömts som särskilt utsatt. Det visar brottsstatistik, återkommande trygghetsmätningar samt intervjuer med boende, näringsidkare, fastighetsägare och poliser som verkar i området.  

De blir Malmö stads nya ekonomi- och HR-direktörer

Malmö stads nya ekonomidirektör blir Anna Westerling och ny HR-direktör blir Carina Tempel.

Medarbetare i Malmö stad prisas nationellt för jämställdhetsarbete

Årets jämställdhetsstjärnor 2018, Emma Paulsson och Daniel Svanfelt, jobbar på fastighets- och gatukontoret och stadsbyggnadskontoret. De får utmärkelsen för sitt oförtröttliga arbete, med att ge sina kollegor verktyg och kunskap för att göra Malmö mer jämställt.

Fyra Malmöprojekt tävlar om Sveriges främsta arkitekturpriser

Tisdagen den 19 mars går årets arkitekturgala av stapeln i Stockholm. I år är fyra Malmöprojekt nominerade i fyra av fem kategorier, varav två är för Malmö stads arbete med Sege Park och Millennieskogen.

Så här arbetar Malmö stad med hemlöshet

Bostadsbrist som leder till hemlöshet har ökat på senare år - i hela landet och även i Malmö. Antalet personer som inte har förankring på arbets- och bostadsmarknaden har blivit fler. Det visar den kartläggning av hemlösheten som Malmö stad gjorde i oktober förra året. Här får du en översikt hur Malmö stad arbetar på lång och kort sikt med frågan.

Direktsändning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 21 mars direktsänds på malmo.se. Du kan redan nu ta del av handlingarna inför sammanträdet.

Möjlighet att införa visselblåsarsystem utreds

Kommunstyrelsen föreslår att Malmö stad ska utreda möjligheterna för att införa ett system för visselblåsare. I utredningen ska bland annat de juridiska möjligheterna att inför ett sådant system för en offentlig organisation undersökas. Ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige 21 mars.

Svenska mästare i Drumcorps

I helgen vann Malmö Kulturskolas Drumcorps-ensemble SM-guld på den årliga tävlingen Music in Motion i Mölnlycke.