Huvudnyheter

Bättre och tryggare hälso- och sjukvård när vårdgivare kan dela varandras journaler

Trodde du att alla vårdgivare kan läsa varandras journaler? Då har du haft fel, ända fram till nu.

Hängboken är avspärrad

En stor gren i kronan på den stora hängboken i Magistratsparken har knäckts. Som en försiktighetsåtgärd har avspärrningar runt trädet satts upp.

Så samarbetar Malmö stad med idéburen sektor

Förvaltningarna i Malmö stad samarbetar på olika sätt och i varierande grad med idéburen sektor i Malmö. Vi behöver helt enkelt varandra för Malmöbornas skull. Nu finns en kartläggning av dessa samarbeten.

God effekt på torghandelns plastpåsestopp

Mindre skräp på Möllevångstorget, nöjda torgförsäljare och större medvetenhet bland kunder att ta med egen påse. Tre veckors plastpåseförbud har gett goda resultat. Plastpåseförbudet gäller nu all torghandel i Malmö.

Brand i hamnen idag, 28 maj

Strax efter kl. 13.00 idag brann det i en buss på Vimpelgatan.

Internationell konferens om Förintelsen i Malmö 2020

Malmö kommer att stå värd för en internationell konferens om Förintelsens hågkomst. Det meddelade statsminister Stefan Löfven under sitt besök i Malmö på fredagen.

Sommarscen: Programmet är här!

Som vi har längtat och nu är det här, programmet för Sommarscen Malmö 2019. Ett äventyr laddat med allt från hisnande och jordnära till råa och hjärtliga upptäckter. Musik, dans, film, litteratur och teater i sin allra bästa form och för alla sinnen – 166 programpunkter på hela 51 spelplatser runt om i Malmö.

Studenter jobbade skarpt för ett hållbart Malmö

I april deltog ett 40-tal studenter från 30 länder på Stormathon. Under tolv timmar arbetade studenter vid Malmö universitet med ett skarpt case för ett mer hållbart Malmö. Uppdraget kom från Malmö stad.

Nu fördjupas samarbetet i Malmö-Lundregionen

Styrelsen för samarbetet i Malmö-Lundregionen beslutade om en ny verksamhetsplan den 21 maj. Den gäller för de närmaste fem åren. Verksamhetsplanen innehåller en del nya samarbetsområden och gäller nu tolv skånska kommuner. Nytt för den kommande perioden är att kommunerna ska samarbeta kring digitalisering, miljö och klimat.

Söderkulla- och Fosietorpsparken

Söderkulla är ett av de områden i Malmö som drabbats hårt av översvämningar vid extremregn. Malmö stad och VA SYD har därför tillsammans arbetat med att skyfallsanpassa och rusta upp Söderkulla- och Fosietorpsparken.

Snart dax för Sommarscen

Varje år presenterar Sommarscen Malmö en mångfald av kulturupplevelser för alla åldrar. Två månader präglade av semester och sommarlov förgylls med föreställningar, konserter, filmvisningar och mycket annat. Alla arrangemang är med fri entré och sker utomhus. Anna Novovic, enhetschef Sommarscen Malmö, lättar på ridån inför 2019.

Förskolans språkvecka lyfter språkets betydelse

I vårt mångkulturella Malmö talas runt 130 olika språk i förskolan. För att fira mångfalden arrangeras en språkvecka den 20-24 maj med en mängd aktiviteter kopplade till språkets betydelse. Fredag den 24 maj avslutas veckan med en språkfestival i Folkets mellan 9-12. Då är alla barn och föräldrar välkomna!

Välj miljövänlig konfetti och undvik ballongsläpp vid firandet

Med sommaren kommer firande av student, skolavslutning och andra festligheter, men gatorna kantas emellertid inte bara utav firande människor utan även av konfetti och ballonger. När firandet är över hamnar det dessvärre i naturen och leds via vattendrag till havet, och få har nog undgått den rådande oron av mängden plast i våra hav. Välj därför miljövänliga alternativ.

Nyheter på Malmöfestivalen!

Varje år innebär flera nyheter på Malmöfestivalen. Denna gång kan festivalen presentera en ny scen för den lokala musikscenen, den gigantiska konstinstallationen Dodecalis på Stortorget, ett kreativt konstlabb på Barnlandet, hållbarhetsfokus på Hamngatan och dansprogram i Fontänen.

Malmö och Lund ska samarbeta inom automatisering

Malmö stad och Lunds kommun gör nu en gemensam sak. De ska samarbeta inom automatisering av arbetsuppgifter med hjälp av ny teknik.

Kirse Junge Stevnsborg ny chef för Malmö Konstmuseum

Nu är det klart med ny chef för Malmö konstmuseum – det blir Kirse Junge Stevnsborg som kliver på tjänsten. Kirse har lång erfarenhet av att framgångsrikt leda konstinstitutioner. Idag är Kirse curator på projektet ART2030. Kirse Junge Stevnsborg börjar sitt nya uppdrag 1 september.

99 procent av Malmö stads kaffe 2018 var rättvist handlat kaffe

  Sedan 2006 har Malmö varit en Fairtrade City, efter ett beslut i Kommunstyrelsen. Det innebär bland annat att Malmö stad åtar sig att ständigt öka andelen rättvist handlade produkter i Malmö. Ett arbete som 2018 gav mycket goda resultat. 99 procent av Malmö stads kaffe 2018 var nämligen rättvist handlat kaffe.

Föreningsgalan hyllar Malmös eldsjälar

Fritidsförvaltningen bjöd in Malmös föreningar till en galakväll på festlokalen 1910 i Stadion på Stadionområdet fredagen den 10 maj. En helkväll med middag, artistunderhållning och framförallt prisutdelningar.

Marcus Horning blir ny stadsbyggnadsdirektör

Malmö stads nya stadsbyggnadsdirektör blir Marcus Horning. Det beslutade kommunstyrelsen 8 maj.

Skärpt lagstiftning kan ge väntetid i vallokalerna

Nu inleds förtidsröstningen i EU-valet. En ändring i vallagen som stärker vars och ens fria och hemliga val kan innebära en viss väntetid i vallokalerna – både under förtidsröstningen och på valdagen 26 maj.

Malmös arbete med gröna obligationer visar på positiva effekter i miljöarbetet       

Malmö stads miljöprogram ställer upp några av världens mest tuffa miljömål vilka fungerar som en gemensam utgångspunkt för det samlade miljöarbetet i staden.        

Tomträttsavgifter är under utredning

En omfattande utredning om bland annat tomträttsavgifter för flerbostadshus och småhus pågår på uppdrag av tekniska nämnden. Den beräknas bli klar innan sommaren.

Äldreombudsman/seniorrådgivare redo att lyssna in och ge vägledning i vård- och omsorgsfrågor

Malmö stad har inrättat en ny tjänst som ska bidra till att äldres behov tillgodoses på bästa sätt. Äldreombudsmannen/seniorrådgivaren blir en länk mellan äldre och deras anhöriga, och stadens vård- och omsorgsverksamhet.