Nyheter Du och dina anhöriga

Höstens aktiviteter för dig som är anhörig till person med insatser inom LSS/Socialpsykiatri

  Nu är har vi lagt upp några av höstens aktiviteter som vänder sig särskilt till dig som lever nära någon med insatser inom LSS/Socialpsykiatri. Än så länge står Hälsocrikel, Syskongrupp och Anhörigcafé på programmet.

Nytt nummer av vård- och omsorgstidningen Spaning

I dagarna delas Malmö stads egen branschtidning för vård- och omsorgsfrågor ut. I årets andra nummer kan du bland annat läsa om det stjärnmärkta vårdboendet Trevnaden, om förvaltningens påbörjade demensstrategi och om hur Nationell patientöversikt, NPÖ, kommer leda till en bättre vårdkvalitet. Och mycket mer.

Konsert för att väcka minnen och lindra sjukdom

Den 5 juni hölls för första gången en konsert på Malmö Opera specifikt för personer med Alzheimers eller någon annan typ av minnessjukdom. Tillsammans med anhöriga eller vårdande personal avnjöts en kort men minnesvärd konsert med avslutande fika i operans vackra salar.

Praktik genom daglig verksamhet ger kontakter på arbetsmarknaden

Genom samarbete med cirka 60 organisationer och företag i Malmö får personer med funktionsnedsättning möjlighet att delta i arbetslivet via praktik på så kallad enskild plats. För många kan praktiken innebära en möjlighet att få kontakter på arbetsmarknaden som annars inte hade varit möjlig.

Observationer ett verktyg att utveckla måltidssituation på boenden

Under våren har kostombud på äldreboenden gått utbildning i måltidsobservationer. Syftet är att introducera ett uppdaterat verktyg som kan hjälpa till att utveckla måltidssituationen för de boende.