Anslagstavlan

Anslag: justerat protokoll

Överförmyndarnämnden hade sammanträde 23 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Kungörelse: flyttade fordon

Här hittar du flyttade fordon vecka 39. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret,         040-34 13 59. 

Anslag: justerat protokoll

Servicenämnden hade sammanträde 24 september. Protokoller är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 

Anslag: justerat protokoll

Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 27 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Revisorskollegiet hade sammanträde 24 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivist genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Finsam i Malmö hade sammanträde 9 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Kungörelse: flyttade fordon

Här hittar du flyttade fordon vecka 38. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.

Kungörelse: flyttade fordon.

Här hittar du flyttade fordon vecka 37. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59. 

Kungörelse: flyttade fordon

Här hittar du flyttade fordon vecka 36. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret,        040-34 13 59.

Kungörelse: flyttade fordon

Här hittar du flyttade fordon vecka 35. Har du frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.