Vår stad och vår omgivning

Cypressvägen

Cypressvägen kommer vara avstängd för trafik vid markerat område på grund av byggnation av farthinder samt gång/cykelöverfart. Tid: Från och med måndagen den 14 oktober och fram till den 8 november.

Ärtholmsvägen/Lorensborgsgatan

Från och med 18 september kl 09.00 till och med 30 september kl 15.00 är Ärtholmsvägen/Lorensborgsgatan avstängd med anledning av ett sten- och beläggningsarbete.

28 nya cykelöverfarter gör cyklisterna säkrare i trafiken

I Malmö finns i dag cirka 70 stycken så kallade cykelöverfarter, där bilister måste lämna företräde, och fler är på gång. Under vecka 38-39 kommer det 28 nya överfarter runt om i staden.

Fårabäcksvägen

På grund av ett större VA-arbete så kommer Fårabäcksvägen stängas av för genomfartstrafik mellan Ebbarpsvägen och Elisedalsvägen. Tid: 30/9 2019 – 31/3 2020

Malmö by bike blir snart dubbelt så stort!

Hyrcyklarna Malmö by bike har idag 50 stationer i staden och sammanlagt 500 hyrcyklar. 2019/2020 ska systemet vara fullt utbyggt och då vara dubbelt så stort med totalt 100 stationer och 1000 cyklar runt om i Malmö.

Hyllie Allé

Hyllie Allé stängs av för fordonstrafik mellan Arenagatan – Atles gata på grund av ett vägarbete. Det är endast i riktning mot Pildammsvägen som det är stängt. Entreprenören ska färdigställa in/utfart till Bures gata och flytta en dagvattenbrunn. Cyklister leds över till den södra sidan av Hyllie Allé.

Rådmansgatan

Rådmansgatan avstängd på grund av bygge av mittrefug i bussvägen vid triangeln. Tid: 2019-09-10 till och med 2019-09-22. Kollektivtrafiken kommer börja köra måndag morgon 23/9 kl 04:00

Djäknegatan/Stora Nygatan

Mellan måndag 23 september och söndag 29 september stänger vi av korsningen Djäknegatan/Stora Nygatan och Major Nilsgatan mellan Östergatan och Rundelsgatan på grund av ett asfalteringsarbete.

Östra Farmvägen

Måndag 9 september klockan 09:00 stängs Östra Farmvägen av för fordonstrafik i södergående riktning. Detta vi gör på grund av ett sten- och asfalteringsarbete.

Flintrännegatan

Det ska byggas fartdämpande åtgärder på Flintrännegatan. Arbetet pågår mellan den 12/9 – 25/10. Under perioden kommer du inte kunna köra in på Flintrännegtan från sidogatorna.

Ekgatan

Ekgatan stängs av för fordonstrafik på grund av ett VA-arbete. Det ska kopplas in vatten till ett bygge. Tid: Arbetet startar måndag 9/9 kl 07:00 och beräknas vara klart måndag 14/10 kl 16:00.