Start

Direktsändning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 31 oktober direktsänds på malmo.se

Nu lyfts måltidspedagogik med Den globala måltiden!

Sedan 2017 har Malmö stad genom projektet Klimatsmart mat i Malmö arbetat med att utbilda och inspirera stadens förskolekökspersonal om hur mat och klimat hänger ihop, och hur vi tillsammans kan minska klimatpåverkan från maten. Under återstående projekttid kommer fokus att ligga på måltidspedagogik, för att lyfta kockars, pedagogers och chefers gemensamma arbete mot en hållbar framtid.

Ingen förskoleverksamhet påverkas av branden i Holma

En fastighet där det tidigare varit förskoleverksamhet brinner på Snödroppsgatan, Holma. Eftersom verksamheten i fastigheten redan var nedlagd påverkas inga barn.

Innovationstävling med fokus på energilösningar

I Malmö har effekt- och kapacitetsutmaningen i elsystemet gjort sig påmind och blivit en ögonöppnare för många. Vi behöver inte bara bli mer energieffektiva, utan även bli bättre på att hantera effekttoppar lokalt. Under årets Open Innovation Call utlyses innovativa idéer om hur vi möter dessa utmaningar.

Öppningshelg på Teknikens och Sjöfartens hus

Den 26–27 oktober öppnar Teknikens och Sjöfartens hus på nytt efter att ha varit stängt för renovering av entré och ventilation. Under öppningshelgen invigs två helt nya utställningar och flera aktiviteter arrangeras i huset.

Lär dig svenska på öppna förskolan

På de öppna förskolorna i Malmö finns en unik och trygg miljö för familjer med barn i ålder 0–6 år. Hit är alla föräldrar välkomna för att umgås med andra vuxna och barn i en pedagogisk miljö med roliga och stimulerande aktiviteter.

Sök tillstånd för att sälja tobak senast 1 november

Snart får tobak inte säljas utan tillstånd. Efter den 1 november krävs tillstånd för försäljning av tobak. Detta berör alla som säljer tobak i någon form t.ex. cigaretter, snus och tuggtobak. Den som säljer tobak efter den 1 november utan tillstånd, ägnar sig åt olovlig tobaksförsäljning. Det är hög tid att ansöka om tillstånd för den som säljer.

Rusning när Malmö stad samlade in förbrukad IT-utrustning

Förbrukad IT-utrustning är inte nödvändigtvis avfall, den har ett värde. Det värdet kan bestå av att komponenter, och i vissa fall hela enheten, kan återanvändas. Detta uppmärksammade Malmö stad under en dag genom att låta alla anställda lämna in sin förbrukade utrustning utanför stadshuset.

Malmö Fairtrade City är ett föredöme internationellt

Malmö Fairtrade City är en del av Malmö stads utåtriktade arbete för hållbara livsstilar. Sedan starten har andelen rättvist handlade produkter ökat markant i kommunen och Malmö anses vara en förebild, både nationellt och internationellt.

94 procent av leksaker och skapandematerial på avtal följer kemikaliekraven

Inom ramen för Malmö stads strategiska kemikaliearbete har innehållet i leksaker, skapandematerial och idrottsmaterial på avtal kontrollerats. Kontrollen visar att 94 procent uppfyllde Malmö stads uppställda kemikaliekrav. De produkter som inte uppfyllde kraven är borttagna ur sortimentet.

I Malmö möts vi läggs ned

Beslut har nu tagits om att avveckla verksamheten I Malmö möts vi. Här ingår även Språkvän Rosengård.

Chans att testa simkunnighet

Simkunnighet är en färskvara och för att uppmärksamma detta arrangeras Simborgarveckan på Hylliebadet och Oxievångsbadet den 14–20 oktober. Under veckan uppmanas besökarna att testa sin simkunnighet genom att simma 200 meter.

Allt fler turister väljer Malmö

Malmö växer starkast i antalet gästnätter av storstäderna. Mellan juni och augusti ökade antalet övernattningar i Malmö i snitt med 19 procent. De största bidragande faktorerna tros vara stadens attraktiva besöksevenemang, den ökande närsemestertrenden och ett förmånligt valutaläge.

Snabbare jobbväg för nya Malmöbor

Malmö har hög arbetslöshet trots att det i staden finns fler arbetstillfällen än någonsin. Dilemmat är bristande matchning mellan arbetssökandes kompetens och efterfrågan från arbetsgivare.

Världens blickar på Sege Park

Den 11 oktober hålls en internationell konferens och utställning kring delningstjänster i Sege Park. Inbjudna är städer, nätverk och forskare, från alla världsdelar, som jobbar med delning. Exploateringsområdet Sege Park har en tydlig inriktning mot hållbar utveckling och ambitionen är att området ska bli ett föredöme vad gäller delning med fokus på social och miljömässig hållbarhet.

Folkhälsoundersökning ska ge en bild av hälsoläget i Malmö

Har du fått hem Region Skånes Folkhälsoenkät 2019 i brevlådan? Då är du utvald till den största folkhälsoundersökningen i Skåne någonsin. Dina svar är viktiga!

Samlad tillsyn på Lindängens centrum

Måndagen den 30 september genomfördes en myndighetsgemensam tillsyn av verksamheter och fastighetsägare på Lindängens centrum inom ramen för Tryggare Malmö.

Ungdomar utan sysselsättning får vykort hem

Ungdomar i Malmö som är mellan 16–19 år och saknar sysselsättning eller gymnasieexamen kommer få ett vykort hem från Malmö stad. Det handlar om cirka 1 500 individer. Syftet är att skapa kontakt och kunna erbjuda insatser.

Fler hushåll har blivit självförsörjande

Fler hushåll har blivit självförsörjande och antalet hushåll i akutboende har minskat. Det visar årets andra uppföljning av det ekonomiska läget för arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad. Rapporten visar också att arbetsmarknads- och socialnämnden har ett underskott på drygt 112 miljoner kronor fram till och med augusti. Prognosen för hela året pekar mot att resultatet landar på minus 175 miljoner kronor.

Malmö byter till nya solcellsdrivna parkeringsautomater

Under 2019 och 2020 kommer alla parkeringsautomater inom Malmö på allmän plats att bytas ut till nya papperslösa automater som drivs av solceller.

Välkommen på fossiljakt i Limhamns kalkbrott

Helgen den 5-6 oktober är du varmt välkommen att gå på fossiljakt i Limhamns kalkbrott!