Huvudnyheter

I Malmö möts vi läggs ned

Beslut har nu tagits om att avveckla verksamheten I Malmö möts vi. Här ingår även Språkvän Rosengård.

Chans att testa simkunnighet

Simkunnighet är en färskvara och för att uppmärksamma detta arrangeras Simborgarveckan på Hylliebadet och Oxievångsbadet den 14–20 oktober. Under veckan uppmanas besökarna att testa sin simkunnighet genom att simma 200 meter.

Allt fler turister väljer Malmö

Malmö växer starkast i antalet gästnätter av storstäderna. Mellan juni och augusti ökade antalet övernattningar i Malmö i snitt med 19 procent. De största bidragande faktorerna tros vara stadens attraktiva besöksevenemang, den ökande närsemestertrenden och ett förmånligt valutaläge.

Snabbare jobbväg för nya Malmöbor

Malmö har hög arbetslöshet trots att det i staden finns fler arbetstillfällen än någonsin. Dilemmat är bristande matchning mellan arbetssökandes kompetens och efterfrågan från arbetsgivare.

Världens blickar på Sege Park

Den 11 oktober hålls en internationell konferens och utställning kring delningstjänster i Sege Park. Inbjudna är städer, nätverk och forskare, från alla världsdelar, som jobbar med delning. Exploateringsområdet Sege Park har en tydlig inriktning mot hållbar utveckling och ambitionen är att området ska bli ett föredöme vad gäller delning med fokus på social och miljömässig hållbarhet.

Folkhälsoundersökning ska ge en bild av hälsoläget i Malmö

Har du fått hem Region Skånes Folkhälsoenkät 2019 i brevlådan? Då är du utvald till den största folkhälsoundersökningen i Skåne någonsin. Dina svar är viktiga!

Samlad tillsyn på Lindängens centrum

Måndagen den 30 september genomfördes en myndighetsgemensam tillsyn av verksamheter och fastighetsägare på Lindängens centrum inom ramen för Tryggare Malmö.

Ungdomar utan sysselsättning får vykort hem

Ungdomar i Malmö som är mellan 16–19 år och saknar sysselsättning eller gymnasieexamen kommer få ett vykort hem från Malmö stad. Det handlar om cirka 1 500 individer. Syftet är att skapa kontakt och kunna erbjuda insatser.

Fler hushåll har blivit självförsörjande

Fler hushåll har blivit självförsörjande och antalet hushåll i akutboende har minskat. Det visar årets andra uppföljning av det ekonomiska läget för arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad. Rapporten visar också att arbetsmarknads- och socialnämnden har ett underskott på drygt 112 miljoner kronor fram till och med augusti. Prognosen för hela året pekar mot att resultatet landar på minus 175 miljoner kronor.

Malmö byter till nya solcellsdrivna parkeringsautomater

Under 2019 och 2020 kommer alla parkeringsautomater inom Malmö på allmän plats att bytas ut till nya papperslösa automater som drivs av solceller.

Välkommen på fossiljakt i Limhamns kalkbrott

Helgen den 5-6 oktober är du varmt välkommen att gå på fossiljakt i Limhamns kalkbrott!