Start

Fixa julen – var med och skapa en hållbar jul

Under en hel vecka i december kan du skapa en unik och mer hållbar jul för dig och andra genom bland annat skapande workshops, julklappsbyte och tankeställare på Stadsbiblioteket i Malmö. Alla evenemang under Fixa julen är öppna och gratis för alla!

Nytt samarbete och program för att förbättra judars liv i Malmö

Ett program med insatser från stadens förvaltningar. Tätare samarbete mellan Malmö stad och Judiska Församlingen Malmö. Den 25 november presenterade kommunledningen åtgärder fram till år 2023 om totalt 20 miljoner kronor för att förbättra judars liv i Malmö. Det innebär ett nytt steg i stadens uppväxling av arbetet mot rasism.

Amanah får Malmö stads pris för mänskliga rättigheter

Amanah får Malmö stads pris för mänskliga rättigheter 2019 för deras arbete med att sprida kunskap och förståelse mellan människor. Deras arbete bygger på interreligiös samverkan där imam Salahuddin Barakat och rabbin Moshe-David HaCohen spelar en central roll.

Millennieskogen prisad

Skönhetsrådet pris 2019 har tilldelats Malmö stad tillsammans med Sydväst arkitektur och landskap för gestaltningen av Millennieskogen.

Malmös förskolebarn firar Barnkonventionen

Denna veckan fyller FNs Barnkonvention 30 år. Vid årsskiftet blir även konventionen lag i Sverige. Förskolebarnen i Malmö uppmärksammar detta med att på torsdagen tända ljus på två av stadens offentliga platser. Redan tidigare under dagen håller barnen vid förskolorna i Öster en manifestation vid Triangeln som bland annat innehåller en konstinstallation av barnens eget skapande.

Direktsändning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 20-21 november direktsänds på malmo.se

Malmö ansluter sig till globalt diabetesprogram

Typ 2-diabetes är ett stort globalt hälsoproblem. Nu går Malmö stad tillsammans med Malmö universitet och Novo Nordisk in i ett samarbete för att kartlägga och analysera hur situationen ser ut i Malmö. Det ska på sikt leda till förbättrad hälsa för Malmöborna.

Färre Malmöbor exponeras för höga halter av kvävedioxid

Enligt en ny rapport från miljöförvaltningens exponeras i dag 3000 personer för halter av kvävedioxid ( NO 2) över miljömålet. Det är en kraftig minskning jämfört med 1996 då nästan 200 000 Malmöbor exponerades för en motsvarande halt.

Malmö stad stöttar polisen och stärker upp i verksamheterna

Polisen har inlett nationell och regional särskild händelse mot den grova organiserade brottsligheten. Malmö stad stöttar polisen och stärker upp i verksamheterna.

Nytt möte med kriminella i Sluta skjut

Den 12 november genomfördes det tredje mötet i satsningen Sluta skjut. Genom möten med nyckelpersoner från kriminella nätverk ska polis, socialtjänst och civilsamhället bryta det dödliga våldet i Malmö. Och trots den senaste tidens oroligheter finns det tecken på att strategin fungerar – skjutningarna har minskat under året.

Så jobbar Malmö stad med trygghet

Sedan torsdag den 31 oktober har det skett en rad sprängningar och skottlossningar i Malmö. I lördags 9/11 skedde en uppmärksammad skottlossning på Möllevångstorget med två ungdomar som offer. Det är en oacceptabel utveckling och vi förstår om Malmöbor känner stort obehag och rädsla.

Beredskap och stöd vid akuta händelser

Här samlar vi information om vad Malmö stad gör vid akuta händelser som rör tryggheten i Malmö.

Pris till brottsförebyggande arbete genom BID-samverkan i Sofielund

BID Sofielund har tilldelats första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Finalen sker i Helsingfors den 12 december.

Angående händelsen på Dalhemsgatan i Kirseberg

Den 7 november på kvällen inkom ett larm om en stark och stickande lukt i en av Malmö stads lokaler på Dalhemsgatan 5. 15–20 personer har haft andningsbevär varpå de utrymde lokalen. Polisen, Räddningstjänsten och ambulanspersonal kallades till platsen.

Så jobbar Malmö stad med trygghet kopplat till sprängningar

Malmö har den senaste tiden drabbats av en rad detonationer och larm om farliga explosiva föremål. Malmö stad arbetar långsiktigt med olika förebyggande insatser för att tillsammans med andra myndigheter skapa en trygg och säker stad för Malmöborna, men under helgen och arbetsdagarna efter har insatser kretsat kring vad Malmö stad kan göra här och nu.

Food Malmö – för ett hållbart lokalt matsystem i Malmö

Nu är Food Malmö igång - ett samverkansinitiativ som samlar olika aktörer för att göra hållbar mat och dryck tillgänglig för alla.

Stödcentrum öppet för samtal

Om du känner oro med anledning av de senaste dagarnas sprängningar i Malmö kan du ringa Malmö stads stödcentrum.