Anslagstavlan

Anslag: justerat protokoll

Revisorskollegiet hade sammanträde 27 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Bostadsanpassningsbidrag: Vecka 45-2019- vecka 48-2019 hade sammanträde 29 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Finsam i Malmö hade sammanträde 22 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 22 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Kulturnämnden hade sammanträde 27 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Hälsa- , vård och omsorgsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 19 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 22 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 18 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Grundskolenämnden hade sammanträde 19 november. Protokollet är nu justerat och tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Förskolenämnden hade sammanträde 19 november. Protokollet är nu justera och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Servicenämnden § 119 Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164 m.fl.(Norra hamnen, delområde 2) i Hamnen i Malmö( Dp 5625) hade sammanträde 26 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Servicenämndens arbetsutskott hade sammanträde 19 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 19 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Servicenämnden § 118 Remiss om samråd för förslag till detaljplan för fastigheten Hamnen 21:138 och del av fastigheten Hamnen 21:149 i Hamnen i Malmö (Dp 5640) hade sammanträde 26 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Kungörelse: Flyttade fordon

Här hittar du flyttade fordon vecka 47. Har du bågra frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040- 34 13 59.

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 25 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 22 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 18 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivts genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 18 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsen hade sammanträde 13 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde den 14 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll.

Fritidsnämnden hade sammanträde 14 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll.

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 14 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde19 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Kungörelse: Flyttade fordon

Här hittar du flyttade fordon vecka 47. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 34 13 59.

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 15 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Kungörelse: flyttade fordon

Här hittar du flyttade fordon vecka 45. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret,         040-34 13 59

Kungörelse: flyttade fordon.

Här hittar du flyttade fordon vecka 44. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.