Vår stad och vår omgivning

Hyllie Allé

Hyllie Allé kommer att stängas av på grund av ett fjärrvärmearbete. Rör ska kopplas ihop med stamlednignen och den nya fastigheten. Tid: tisdag 26/11 kl 19:00 och öppnas upp onsdag 27/11 kl 12:00.

Rådmansgatan

Begränsad framkomlighet på Rådmansgatan på grund av ett takarbete . Tid: 2019-11-22 till 2019-12-20.

Husie Kyrkoväg

Ett asfalteringsarbete kommer att utföras på Husie Kyrkoväg. Tid: Arbetet startar måndag 18/11 kl 07:00 och beräknas vara klart fredag 13/12 kl 16:00.

Limhamnsvägen

Mellan den 25/11 klockan 09.00 – 6/12 klockan 15.00 stängs Limhamnsvägen av helt för motorfordonstrafik mellan Mariedalsvägen och Roslins väg på grund av ett beläggningsarbete. Omledning kommer att skyltas via Tessins väg och Sergels väg. Även Limhamnsvägen mellan Sergels väg och Roslins väg i östlig riktning kommer vara av stängd för att inte få in för mycket trafik på Roslins väg.

Hans Michelsensgatan

Mellan den 18/11 klockan 09.00 – 22/11 kommer Hans Michelsensgatan att stängas av för trafik i västlig riktning på grund av ett beläggningsarbete.

Pildammsvägen

Pildammsvägen stängs av på grund av ett vägarbete. Entreprenören ska lägga ny asfalt och Pildammsvägen stängs mellan Hövdingvägen och Drakargatan.

Hyllie Boulevard

Hyllie Boulevard stängs av för fordonstrafik på grund av ett asfalteringsarbete. Tid: Arbetet  startar torsdag 14/11 kl 07:00 och beräknas vara klart tisdag 19/11 kl 15:30.