Stöd och omsorg

Malmö näst bästa LSS-kommun!

Igår utsågs Malmö stad till Sveriges näst bästa LSS-kommun! Det är tidningen Föräldrakraft, webbsajten HejaOlika.se och ABH Utbildning och Rådgivning som varje år delar ut pris till den kommun som de tycker är bäst på LSS.

Hälsocirklar för anhöriga

Rosella Citterio och Annie Mattelin är anhörigkonsulenter i funktionsstödsförvaltningen. Tillsammans arrangerar de bland annat Hälsocirklar och Cafékvällar för anhöriga till personer med insatser/behov inom LSS eller socialpsykiatri.

Julfira med Fänrik Rum Fem

Fänrik Rum Fem har haft en framgångsrik första höst. Många kontakter har skapats mellan brukarorganisationer och funktionsstödsförvaltningen, men också mellan olika brukarorganisationer och mellan olika tjänstemän på förvaltningen. Dessutom har ett antal Malmöbor fått konkret och direkt stöd och service.

Virtuell verklighet på Vittlingen

Att sköna naturupplevelser ökar välmåendet är vetenskapligt belagt – men sådana är svåra att rent praktiskt åstadkomma i äldrevården. – Tänk om vi kan ”hälla naturen på flaska” och ta med den till de äldre? Det ska vi försöka ta reda på i den här studien, säger Mattias Wallergård från Lunds universitet.

Konferens för återhämtningsinriktat arbetssätt

Den 25 september arrangerade avdelning myndighet och socialpsykiatri i funktionsstödsförvaltningen en heldagskonferens på temat återhämning. Dagen var ett betydande avstamp inför nästa led i implementeringen av återhämtningsinriktat arbetssätt, som pågår inom avdelningen.

Nytt nummer av Funktion Malmö

Läs om Alex som med hjälp av ett personligt ombud hittat tillbaka till en fungerande vardag, om vad grön omsorg innebär och om Samers väg till anställning efter 20 år av praktikplatser.

Nytt nummer av Spaning ute nu!

I dagarna delas Malmö stads egen tidning om vård- och omsorgsfrågor ut. Den här gången har numret delvis tema digitalisering, och hur den påverkar äldreomsorgen.