Anslagstavlan

Kungörelse: Ansökan om bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.

Anslag: justerat protokoll

Grundskolenämnden hade sammanträde 22 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 27 januari. Protokollet är nu justerat och tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade  sammanträde 24 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Hälsa- vård och omsorgsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 21 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 23 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämnden §§13-14, 27 hade sammanträde 30 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Kulturnämnden, §3 hade sammanträde 29 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: Justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 28 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Kungörelse: flyttade fordon

Här hittar du flyttade fordon vecka 3. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.

Kungörelse: flyttade fordon  

Här hittar du flyttade fordon vecka 1. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret           040-34 13 59

Kungörelse: ansökan om bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar ni dessa.

Kungörelse: Flyttade fordon

Här hittar du flyttade fordon vecka 1. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 34 13 59.