Huvudnyheter

Information om covid-19 ska nå alla

Informationen om virussjukdomen covid-19 behöver vara begriplig för alla, oavsett förutsättningar. Alla ska kunna ta sitt ansvar och följa råden för att minska smittspridningen, men tillgång till korrekt information kan också bidra till ökad trygghet och hindra ryktesspridning.

I coronavirusets spår: Malmö stad lanserar informationssajt för anhöriga

Socialtjänstförvaltningarna i Malmö stad lanserar en gemensam webbsida för att underlätta för anhöriga som har generella frågor om stöd och omsorg eller är oroliga för coronavirusets konsekvenser.

Pressträff fredag med anledning av covid-19 (corona)

Fredag 27 mars kl 10:00 höll Malmö stad pressträff med anledning av spridningen av covid-19. Du kan se presskonferensen här

Gymnasiesärskolan övergår till fjärr- och distansundervisning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att stänga lokalerna på gymnasiesärskolan i Malmö för undervisning av eleverna från och med den 26 mars. I stället ges distans- eller fjärrundervisning. Beslutet tas efter samråd med smittskyddsläkare.

Översiktsplanen är på samråd i ny digital form

Ett första utkast till ny översiktsplan för Malmö är på samråd fram till den 22 juni. Under samrådet har Malmöborna möjlighet att komma med synpunkter på planförslaget, som nu presenteras helt digitalt.

Malmö syr nya skyddsrockar

I en stad som Malmö finns det många resurser som kan ge hjälp från oväntat håll vid kriser. Förvaltningen för hälsa, vård och omsorg (HVO) påverkas mycket av Corona och i nuläget är skyddsrockar en bristvara.

Hållbarhetsrapport 2019: Agenda 2030 i Malmö

Malmö stads Hållbarhetsrapport 2019 är den första hållbarhetsuppföljningen som är strukturerad efter de 17 Globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Ambitionen har varit att fånga en bred bild av alla de områden som är centrala för ett Malmö som utvecklas i hållbar riktning. 19 mars antogs rapporten i Malmö stads kommunfullmäktige.

Presskonferens med anledning av covid-19 (corona)

På torsdagen höll Malmö stad presskonferens med anledning av spridningen av covid-19. Du kan se presskonferensen här

Coronaviruset och sjukdomen covid-19: det här gör Malmö stad

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för samhällsspridning i Sverige till mycket hög. Malmö stad följer händelseutvecklingen och förstärker insatserna efter behov.

Nytt telefonnummer för beställning av sjukresor

Från den 1 april kommer Skånetrafiken att ta över sjukresorna i egen regi. Det betyder att du som ska beställa en sjukresa ska ringa direkt till Skånetrafikens beställningscentral på telefonnummer 0771-77 44 11.

Nätbaserad undervisning för gymnasier och vuxenutbildning

Malmö stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och ändrar undervisningsform för cirka 15 000 elever i gymnasier, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Från och med torsdag 19 mars övergår all utbildning till fjärr- och distansundervisning.

Direktsändning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 19 mars direktsänds på malmo.se

Mötesplatser för seniorer pausar på grund av coronavirus

Från och med tisdagen den 17 mars kommer alla mötesplatser för seniorer i Malmös stad att pausa tillfälligt. Detta för att minska risken för smittspridning av coronaviruset (covid -19). På det sättet skyddar vi de mest sårbara.

Pendlare till Danmark och Malmö får hjälp att ta bilen – 800 parkeringsplatser till kan öppnas

För att hjälpa pendlare som behöver ta bilen till Malmö kan pendlarparkeringen vid Svågertorps station mer än fördubblas på måndag.

Danmark stänger gränserna - trafiken påverkas i hög grad

Danmarks regering har beslutat att delvis stänga gränserna mot Sverige och Tyskland. Det innebär skärpta inreseregler till Danmark från den 14 mars klockan 12.

Nulägesinformation från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen gällande Covid-19

Hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ber därför alla besökare att avstå från icke nödvändiga besök på äldreboenden och korttidsboenden.

Sege Park - nu är vi igång

Den 10 mars togs det första spadtaget i Sege Park; byggator och ledningar tar nu plats och byggherrarna kommer därefter att påbörja sina respektive projekt. Den förberedande markentreprenaden görs av fastighets- och gatukontoret tillsammans med E.ON och VA SYD. PK Road är markentreprenör.

Chans att se Malmö Rådhus inifrån

Lördag 21 mars erbjuder Malmö stad en unik möjlighet att se Malmös magnifika Rådhus från insidan.