Huvudnyheter

Så gick det för Malmö stad 2019

Årsredovisningen berättar om 2019 och hur det gått med de mål som kommunfullmäktige satt upp, hur kommunens resurser använts och vilka viktiga händelser som påverkat verksamheten under året.

Studentfirande i mindre skala

Fortsatta kontroller på restauranger under Valborgshelgen, studentutspring i mindre skala, låg smittspridning och stabil sjukfrånvaro inom funktionsstödsförvaltningens verksamheter. Under torsdagen höll Malmö stad pressträff med anledning av spridningen av covid-19. Du kan se pressträffen i efterhand här

Stadsfastigheters kommersiella hyresgäster kan nu ansöka om hyreslättnader

Hyresgäster som har verksamheter inom de branscher som drabbats hårdast av coronakrisen kan få sänkt lokalhyra med upp till 50 procent och möjlighet till avbetalning eller anstånd med hyran. Beslutet som fattats av servicenämnden gäller i tre månader.

Malmö stads kulturstipendier 2020

Nu är det klart med årets kulturstipendiater. Malmö stads kulturstipendier ges till 12 Malmöbor som är verksamma inom bland annat konst, litteratur, musik, teater och film. Dessutom tilldelas en kulturutövare kulturstipendium till minne av Gunni Johansson.

Aktuellt om coronasituationen vecka 18

Stöd till våldsutsatta, förändrade skolavslutningar och digital hjälp till äldre. Det är några av frågorna som Malmö stad arbetat med senaste tiden med anledning av covid-19.

Direktsändning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 29 april direktsänds på malmo.se

Fortsatt arbete för att minska smittspridning och skydda riskgrupper

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen startar Covid-team och kohortvård för att minska smittspridning och miljöförvaltningen kraftsamlar för att minska trängsel på uteserveringar. Under fredagen hade Malmö stad pressträff med anledning av spridningen av covid-19. Du kan se pressträffen i efterhand här

Pressträff med anledning av covid-19 (corona)

Fredag 24 april kl 10:00 håller Malmö stad pressträff med anledning av spridningen av covid-19. Du kan se pressträffen här

Aktuellt om coronasituationen vecka 17

Tillgång till skyddsutrustning, kontroll av trängsel och alternativa skolavslutningar. Det är några av frågorna som Malmö stad arbetat med senaste tiden med anledning av det nya coronaviruset och covid-19.

Redovisning för personalåret 2019

Malmö stads personalredovisning 2019 visar på en fortsatt positiv utveckling inom flera av de nyckeltal som följs upp och analyseras. Såväl personalomsättning som sjukfrånvaro sjunker och andelen heltidsanställda fortsätter att öka.

Fullmäktiges senaste sammanträde i ny form

Efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att förbjuda sammankomster på över 50 personer hölls det extrainsatta sammanträdet med kommunfullmäktige den 15 april med färre ledamöter än vanligt.

Malmö stad jobbar för att minska smittspridning och skydda riskgrupper

Konstaterad smitta på äldreboende, trängsel på uteserveringar och inga krav på intyg för vårdnadshavare som jobbar med samhällsviktig verksamhet. Under torsdagen hade Malmö stad pressträff med anledning av spridningen av covid-19. Se pressträffen i efterhand här

Konstaterad smitta av covid- 19 i äldreomsorgen i Malmö

Efter provtagning av personer som får insatser av hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö har det under onsdagen 8 april konstaterats att det finns ett fåtal smittade av covid-19.

Pressträff med anledning av covid-19 (corona)

Torsdag 9 april kl 10:00 hade Malmö stad pressträff med anledning av spridningen av covid-19. Du kan se pressträffen i efterhand här

Ceremoni för nya svenska medborgare ställs in

Malmö stad har sedan många år anordnat en ceremoni för nya svenska medborgare i samband med Sveriges nationaldag 6 juni.

Eleverna lagar mat på distans

Malmös gymnasieskolor och vuxenutbildningar hittar kreativa sätt för att göra nätundervisningen så bra som möjligt. På Malmö Restaurangskola sker matlagningsmomenten på distans. Elevernas kök i hemmet har förvandlats till lektionssalar.

Serviceresor i Malmö stad erbjuder ensamåkning för färdtjänstkunder  

Som ett led i att minska smittspridningen av covid-19 och för att möta färdtjänstresenärernas oro för smittspridning kommer serviceresor i Malmö stad från och med den 3 april att erbjuda sina resenärer att kunna resa ensamma under vardagar och i mån av plats.  

Gymnasieelever kan hämta ut skollunch

Elever som pluggar på Malmös kommunala gymnasier kan numera hämta skolmat på utvalda grundskolor.