Start

Malmö visar fortsatt stabil riktning mot fossilbränslefrihet

Idag släpps rapporten Tillsammans agerar vi, där 18 skånska kommuner samlas kring ett gemensamt mål – att bli fossilbränslefria. Malmö visar flera positiva resultat men är också medvetna om utmaningarna för att nå ända fram.

Aktuellt om coronasituationen vecka 22

Nu installeras “hälsa-på-skydd” på Malmö stads vårdboenden, seniorernas mötesplatser sänder i den lokala Malmökanalen och Region Skåne har kommit igång med provtagning på medarbetare inom vård och omsorg.

Malmö Borgarskola söker flyktingberättelser i ny utställning

Vid krigsslutet 1945 fungerade Malmö Nya Borgarskola som reservsjukhus för flyktingar. Nu skapar skolan en permanent utställning från den tiden och söker berättelser som kan ingå i utställningen. Personer som själva var med, eller har släktingar som var där uppmanas höra av sig och berätta sina historier.

Intensiv tid med goda resultat i Sluta Skjut

Under 2020 har färre skjutningar och sprängningar skett i Malmö än vid samma tidpunkt de senaste åren.

Dispens för teater på Malmö latins takterrass

Tolv beslut har hittills tagits om att ge dispens från de stängda skolorna på gymnasiet och vuxenutbildningen. Avgångselever på estetiska programmet med inriktning teater får komma tillbaka för att spela teater på Malmö latinskolas takterrass. Det är enda sättet att kunna examinera dem.

Årets Malmöfestival är inställd – evenemangsfyllt 2021 bjuder på både Malmöfestivalen och WorldPride

Malmö stad har beslutat att ställa in årets Malmöfestival. Beslutet kommer som en följd av den rådande coronapandemin och regeringsförordningen om förbud av sammankomster med fler än 50 personer. Istället ges Malmöborna ett 2021 som är fullt av evenemang.

Aktuellt om coronasituationen vecka 21

Skol- och studentavslutningarna klara och presenterade, kontroller av uteserveringar har skett i helgen, ”hälsa-på-skydd” tas fram och verksamheterna fortsätter att ha noggranna hygienrutiner.

Så har sfi hanterat omställningen till distans

Utmaningarna var kanske extra stora när sfi i Malmö ställde om till distansundervisning. Trots det vittnar lärare två månader senare om att omställningen ändå fungerat för merparten av eleverna. De som ändå avbryter ska få möjligheten att återuppta sina studier igen när skolorna väl kan öppna.

Elevkåren om studenten: Bästa lösningen man kan få ihop

Många avgångselever är besvikna över att årets studentavslutningar inte blir som vanligt. Samtidigt blir det nu ändå någon form av avslut på skolorna.

Pressträff om skolavslutningar, lovskola och satsningar på vuxenutbildningen

Torsdag 14 maj kl 10:00 höll Malmö stad pressträff med anledning av spridningen av covid-19. Du kan se pressträffen i efterhand här

Var försiktig när du grillar och eldar

Det är just nu väldigt torrt i skog och mark. Var därför försiktig när du grillar och eldar och undvik att göra upp eld i skog och mark.

Aktuellt om coronasituationen vecka 20

Miljöförvaltningen fortsätter med kontroller, gymnasieskolorna förbereder ett annorlunda studentutspring och TO DO-mässan ställs in.

Årets TO DO-mässa ställs in

Jobb- och utbildningsmässan TO DO ställs in. Orsaken är coronapandemin och osäkerheten kring hur situationen ser ut i höst. Istället finns planer att anordna en renodlad gymnasiemässa.

Förlängt erbjudande om ensamåkning i färdtjänsten

Tekniska nämnden har beslutat att förlänga möjligheten till ensamåkning i färdtjänsten till 22 juni 2020 med anledning av covid-19.

Regeringen skjuter fram Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism

På grund av coronapandemin kommer regeringens internationella forum som var planerat i Malmö den 26-27 oktober i år att skjutas fram ett år. Malmö stad fortsätter sin planering av aktiviteter och satsningar som lyfter frågor kopplat till antisemitism, rasism och diskriminering under 2020 och 2021.

Aktuellt om coronasituationen vecka 19

Smittade inom äldreomsorgen, dispenser för gymnasieskolorna och hyresrabatter för kulturlivet. Dessutom information på stan om det personliga ansvaret att hålla avstånd till varandra.