Vår stad och vår omgivning

Bellevuevägen

Bellevuevägen stängs för trafik i sydlig färdriktning ifrån Stadiongatan på grund av en läckande ventil. Tid: Arbetet start den 3 juni kl 06:00 och beräknas vara klart den 5 juni kl 16:00.

Inre Ringvägen

Mellan den 14/6 klockan 12:00 – 11/7 klockan 12:00 stängs avfarten av mot väg 11 enligt kartbild på grund av ett broarbete. Nere på Inre Ringvägen stänger man av ett körfält i vardera riktning med samma anledning. Omledning för de som kommer från Spillepengen och ska mot Staffanstorp väg 11 kommer att skyltas av vid Sallerupsvägen och upp på Ringvägen igen för att sedan kunna köra på väg 11.

Stockholmsvägen

Kollektivtrafiken kommer att kunna ta sig fram smidigare på Stockholmsvägen från och med i höst. Den södergående körbanan ska byggas om under våren och sommaren för att få tre körfält från Sjölundaviadukten och vidare in mot centrala Malmö. Ett av körfälten vigs särskilt åt bussar och blir ett så kallat busskörfält. Från Sege trafikplats till Sjölundaviadukten görs beläggningsbyte. Korsningen med Hornsgatan breddas och kompletteras med en fil för högersvängande bussar. Andra etappen startar måndag den 25 maj och beräknas vara klart i början av juli. Arbetet görs delvis för att säkerställa framkomligheten under bygget av södra stambanan.

Vedgatan

Vedgatan stängs av för genomfart pga ett vägarbete. Gatan ska höjas upp vid infarterna. Tid:Arbetet startar måndag 1/6 kl 07:00 och beräknas vara klart fredag 18/6 kl 16:00.

Major Nilssonsgatan

Major Nilssonsgatan stängs av för genomfart pga ett VA-arbete. En vattenledning ska grävas in till den nya förskolan. Tid: Arbetet startar tisdag 2/6 kl 07:00 och beräknas vara klart tisdag 9/6 kl 16:00.

Spånehusvägen

Mellan den 28/5 – 5/6 stängs Spånehusvägen av på grund av en VA-grävning.

Stapelbäddsgatan

Stapelbäddsgatan stängs av för genomfart. Enteprenören ska gräva ner avlopp och el till en bodetablering. Norra delen av avstängningen nås via Kilgatan, södra delen via Stora Varvsgatan. Tid: Arbetet startar måndag 1/6 07:00 och beräknas vara klart fredag 5/6 kl 16:00.

Hemsögatan

Mellan den 25/5 klockan 09.00 – 5/6 klockan 15.00 kommer Hemsögatan att vara helt avstängd vid järnvägsövergången på grund av reparationsarbete

Husievägen

Husievägen stängs av för fordonstrafik då det ska byggas ett farthinder. Arbetet startar måndag 25/5 kl 07:00 och beräknas vara klart onsdag 3/6 kl 16:00.

Bro vid Propellergatan

Bro 329 avstängd vid Propellergatan på grund av målningsarbete . Tid: Arbetet startar måndag 11/5 och beräknas vara klart 12/6.