Anslagstavlan

Anslag: justerat protokoll

Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 19 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 29 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Kungörelse: flyttade fordon

Här hittar du flyttade fordon vecka 26. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.

Anslag: justerat protokoll.

Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 26 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott (FSN-AU) hade sammanträde 24 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Fritidsnämnden hade sammanträde 17 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 17 juni. §§ 180-213 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämnden hade sammanträde 17 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 16 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Miljönämnden hade sammanträde 17 juni. §§ 96-108, 110, 112 och 115 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 15 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Förskolenämnden hade sammanträde 17 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Grundskolenämnden hade sammanträde 16 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 16 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 15 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott hade sammanträde 15 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll

Servicenämnden hade sammanträde 16 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Kungörelse: flyttade fordon

Här hittar du flyttade fordon vecka 25. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret,                  040-34 13 59. 

Anslag: justerat protokoll

Finsam i Malmö hade sammanträde 5 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Kungörelse: flyttade fordon

Här hittar du flyttade fordon vecka 24.Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret,        040-34 13 59.

Kungörelse: flyttade fordon

Här hittar du flyttade fordon vecka 23. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret,          040-34 13 59.

Kungörelse: flyttade fordon

Här hittar du flyttade fordon vecka 22. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.