Coexist

Coexist Malmö består av representanter för trossamfund i Malmö som arbetar för en tryggare stad. Med respekt för varandra och engagemang för Malmö bildar de en plattform för dialog mellan trossamfunden, myndigheter och Malmöbor.

Logotyp Coexist

Möten för trygghet, religion och Malmö

Coexists syfte är att arbeta för ett tryggt Malmö ur ett religionsfrihetsperspektiv.  Här sker en dialog där trossamfundens medlemmar och Malmöbor kan mötas på ett öppet, neutralt och strukturerat sätt. Det kan handla om förebyggande trygghetsarbete eller för stunden aktuella händelser.

I det större perspektivet är trossamfunden en viktig del av det civila samhället då de når ut till många Malmöbor. I arbetet med trygghetsfrågor utgör de en trygghetsfaktor i sig, genom att agera i respektfullt samförstånd.

De är med i Coexist

Coexist stöds av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) och Malmö stad.  Representanter för de fyra stora världsreligionerna medverkar (islam, judendomen, buddhismen och kristendomen).