$left
$middle

Kontakta stadens upphandlingsverksamheter

Ta kontakt med Malmö stads upphandlingsverksamheter för att få information om olika avtalsområden.

Det finns tre olika enheter som genomför upphandlingar i Malmö stad. 

Kontakta oss

  • Stadskontoret, upphandlingsenheten

  • Fastighets- och gatukontoret, upphandling och entreprenad

  • Serviceförvaltningen (stadsfastigheter)

sv