$left
$middle

Uppdaterad 17 augusti 2020

17 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Anslag: Justerat protokoll


  Kommunstyrelsen hade sammanträde 7 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Kommunfullmäktige hade sammanträde 23-24 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 7 december . Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  FINSAM i Malmö hade sammanträde 11 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Överförmyndarnämnden hade sammanträde 28 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Servicenämnden hade sammanträde 22 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 28 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: Flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 48. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 2 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Revisorskollegiet hade sammanträde 30 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 25 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 2 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Grundskolenämnden hade sammanträde 30 november. §171, §173, §174, §175, §176 och §177 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: Ansökan om bygglov


  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Kulturnämnden hade sammanträde 22 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

sv