Uppdaterad 17 augusti 2020

17 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Kungörelse: ansökan om bygglov


  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens förvaltningsövergripande myndighetsutskott hade sammanträde 20 juli. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 29. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.

 • Kungörelse: Samråd av detaljplan


  Kungörelse: Stadsbyggnadsnämnden har fått in förslag till detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 155:5 m.fl. (Limhamns gamla skjutbana) i Bunkeflostrand i Malmö, Dp 5624.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens förvaltningsövergripande myndighetsutskott hade sammanträde 15 juli. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 28. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens förvaltningsövergripande myndighetsutskott hade sammanträde 13 juli. Protokollet ät nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens förvaltningsövergripande myndighetsutskott hade sammanträde 6 juli. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 12 juli. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 12 juli. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: flyttade fordon.


  Här hittar du flyttade fordon vecka 27. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.

 • Kungörelse: flyttade fordon.


  Här hittar du flyttade fordon vecka 26. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 34 13 59.

 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 26. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.