$left
$middle

Uppdaterad 17 augusti 2020

17 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Anslag: Justerat protokoll


  Grundskolenämnden hade sammanträde 21 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Valnämndens arbetsutskott hade sammanträde 14 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott hade sammanträde 14 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivts genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 27 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 27 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 21 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 20 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: Flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 25. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets - och gatukontoret, 040- 34 13 59.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 20 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Funktionsstödsnämndens arbetsutskott (FSN-AU) hade sammanträde 9 juni. Protokollet är nu justeratde och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Servicenämnden hade sammaträde 21 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Servicenämnden hade sammanträde 21 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Arbetsmarknads- och socialnämnden hade sammanträde 21 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Tekniska nämnden hade sammanträde 23 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Revisorskollegiet hade sammanträde 21 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 17 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Överförmyndarnämnden hade sammanträde 20 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  FINSAM i Malmö hade sammanträde 17 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Valnämnden hade sammanträde 21 juni. §38 i protokollet är nu justerad och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Miljönämnden hade sammanträde 16 juli. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag

 • Anslag: justerat protokoll.


  Förskolenämnden hade sammanträde 15 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden hade sammanträde 15 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Servicenämnden hade sammanträde 21 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 17 juni. §§87-107 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: Ansökan om bygglov


  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Arbetsmarknads- och socialnämnden hade sammanträde 21 juni. §195,196, 202, 214, 227 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Fritidsnämnden hade sammanträde 16 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden hade sammanträde 16 juni. §§167-202 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 10 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 13 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 24. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Kommunstyrelsen hade sammanträde 7 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Tekniska nämndens trafikutskott hade sammanträde 9 juni. §§ 46-57 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Tekniska nämndens arbetsutskott hade sammanträde 9 juni. §§ 48-69 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: Översiktsplan för Malmö på granskning


  Förslag till översiktsplan för Malmö (upprättad juni 2022) är under tiden 17 juni till 31 oktober 2022 på granskning och nås via malmo.se/opgranskning.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Förskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 13 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Förskolenämnden hade sammanträde 15 juni. § 102 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Arbetsmarknads - och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 9 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden Yttrande över remiss TN-2022-909. Hade sammanträde 16 juni protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kallelse och föredragningslistan


  Här hittar du kallelse och föredragslistan för kommunfullmäktiges sammanträde 22 juni.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 23 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 8 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 8 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Förskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 13 juni. § 16 i protokollet är omedelbart justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: flyttade fordon.


  Här hittar du flyttade fordon vecka 23. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott §§ 105-124 hade sammanträde 8 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 8 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Stadsbyggnadsnämndens delegation för bostadsanpassningsbidrag hade sammanträde 10 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Servicenämndens arbetsutskott §61 Remiss om Granskning för förslag på detaljplan för fastigheten Vintrie 20:63 i Vintrie i Malmö (Dp 5665) hade sammanträde 9 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 30 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 9 juni. §128, §§ 130-132 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 8 juni. Protokollet är nu justerat och hartillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: Flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 22. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040- 34 13 59.