$left
$middle

Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du kallelser till kommande sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser.

Aktuella anslag


 • Anslag: justerat protokoll
  Fritidsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 18 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Anslag: justerat protokoll
  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 21 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Anslag: justerat protokoll
  Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 15 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Kungörelse: flyttade fordon
  Här hittar du flyttade fordon vecka 38. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.
  Läs mer

 • Anslag: justerat protokoll
  Funktionsstödnämndens arbetsutskott hade sammanträde 15 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Anslag: justerat protokoll
  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 20 september. §§ 118-138 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Anslag
  Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 22 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Anslag: justerat protokoll
  Kulturnämnden hade sammanträde 20 september. § 95, 99 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Kungörelse: Ansökan om bygglov
  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.
  Läs mer

 • Anslag: Justerat protokoll
  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 18 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Kallelse och föredragningslista
  Här hittar du kallelse och föredragningslista för Kommunfullmäktiges sammanträde 28 september.
  Läs mer

 • Anslag: justerat protokoll
  Kommunstyrelsen hade sammanträde 13 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Anslag: justerat protokoll
  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 13 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Anslag: justerat protokoll
  Servicenämnden hade sammanträde 29 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Kungörelse: flyttade fordon
  Här hittar du flyttade fordon vecka 37. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 – 34 13 59.
  Läs mer

 • Anslag: justerat protokoll
  Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott hade sammanträde 29 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Anslag: justerat protokoll
  Tekniska nämndens arbetsutskott hade sammanträde 5 augusti. §§ 86-93 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Anslag: Justerat protokoll
  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 4 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Anslag: Justerat protokoll
  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 11 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Anslag: Justerat protokoll
  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 28 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Anslag: Justerat protokoll
  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 13 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Anslag: Justerat protokoll
  Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 7 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Anslag: justerat protokoll
  Tekniska nämndens trafikutskott hade sammanträde 5 september. §§ 45-47 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Anslag: justerat protokoll
  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 13 september. §§ 185 och 191 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Anslag: Justerat protokoll
  Kommunfullmäktige hade sammanträde 31 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Anslag: justerat protkoll
  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 12 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Anslag: Justerat protokoll
  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 12 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Kungörelse: flyttade fordon
  Här hittar du flyttade fordon vecka 36. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukonturet, 040 - 34 13 59.
  Läs mer

 • Anslag: justerat protokoll
  FINSAM i Malmö hade sammanträde 1 september. Protokollet är justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Anslag: justerat protokoll
  Miljönämnden hade sammanträde 29 augusti. §§ 121-131 och §§ 135-140  i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Anslag: justerat protokoll
  Tekniska nämnden hade sammanträde 29 augusti. §§ 155-183 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Anslag: justerat protokoll
  Stadsbyggnadsnämndens delgation hade sammanträde 7 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Anslag: justerat protokoll
  Överförmyndarnämnden hade sammanträde 28 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Anslag: justerat protokoll
  Gymnasie- och vuxentutbildningsnämnden hade sammanträde 1 september. §§119-133 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Anslag: justerat protokoll
  Arbetsmarknads- och socialnämnden hade sammanträde 30 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Anslag: justerat protokoll
  Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 6 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Anslag: justerat protokoll
  Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden hade sammanträde 30 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Anslag: justerat protokoll
  Förskolenämnden hade sammanträde 30 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Anslag: justerat protokoll
  Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 28 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Anslag: justerat protokoll
  Revisorskollegiet hade sammanträde 30 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer

 • Kungörelse: Flyttade fordon
  Här hittar du flyttade fordon vecka 35. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59
  Läs mer

 • Kungörelse: flyttade fordon
  Här hittar du flyttade fordon vecka 34. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  Läs mer

 • Kungörelse: flyttade fordon
  Här hittar du flyttade fordon vecka 33. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.
  Läs mer

 • kungörelse: ansökan om bygglov
  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.
  Läs mer

 • Kungörelse: flyttade fordon
  Här hittar du flyttade fordon vecka 32. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  Läs mer

 • Kungörelse: flyttade fordon
  Här hittar du flyttade fordon vecka 31. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040- 34 13 59.
  Läs mer

 • Kungörelse: flyttade fordon
  Här hittar du flyttade fordon vecka 29. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  Läs mer

 • Kungörelse: flyttade fordon
  Här hittar du flyttade fordon vecka 28. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  Läs mer

 • Kungörelse: Flyttade fordon
  Här hittar du flyttade fordon vecka 27. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta fastighets- och gatukontoret, 040- 34 13 59.
  Läs mer

 • Kungörelse: flyttade fordon
  Här hittar du flyttade fordon vecka 26. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.
  Läs mer

Kontakta oss

sv