Uppdaterad 17 augusti 2020

17 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 21 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: ansökan om bygglov


  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna.Här hittar du dessa.

 • Anslag: justerat protokoll


  Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 9 april. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 • Kallelse och föredragslista


  Här hittar du kallelse och föredragslista för Kommunfullmäktiges sammanträde 29 april.

 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämndens trafikutskott hade sammanträde 8 april. §§ 11-27 i protokollet blev omedelbart justerade och tillkännages nu genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämndens arbetsutskott hade sammanträde 8 april. §§ 30-48 i protokollet blev omedelbart justerade och tillkännages nu genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 12 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 13 april. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: ansökan om bygglov.


  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.

 • Anslag: justerat protokoll


  Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 15 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 15. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 9 april. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott hade sammanträde 23 mars. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Valnämnden hade sammanträde 30 mars. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: om utlåtande efter granskning


  Detaljplan för fastigheten Teknikern 1 i Gröndal i Malmö (Dp5701) SBN-2019-1156 har varit ute på granskning. Handlingarna för granskningen Dp 5701 finns tillgängliga på www.malmo.se 

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 15 april. §79, 80, 81, 82 och 83 i protokollet  justerades omedelbart och har nu tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 29 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 14 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 14 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: Ansökan om bygglov.


  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Kommunfullmäktige hade sammanträde 31 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivis genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 14 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivtis genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 6 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 6 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivist genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 6 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Grundskolenämndens arbetsutskott §48 hade sammanträde 9 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: flyttade fordon.


  Här hittar du flyttade fordon vecka 14. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 1 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Stadsbyggnadsnämndens delegation hade sammanträde 9 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Förskolenämnden hade sammanträde 31 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 8 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Kommunstyrelsen hade sammanträde 7 april. §§ 111-112 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Funktionsstödsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 6 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Kulturnämnden hade sammanträde 30 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Överförmyndarnämnden hade sammanträde 29 mars. Protokollet är nu justerat och har tilkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 29 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  FINSAM i Malmö hade sammanträde 19 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Grundskolenämnden hade sammanträde 24 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 6 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 13. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 30 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämndenspresidium hade sammanträde 6 april. §§ 7-9 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Valnämndens arbetsutskott hade sammanträde 23 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Servicenämnden hade sammanträde 30 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Servicenämndens arbetsutskott hade sammanträde 23 mars. Protokollelt är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 26 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunfullmäktige hade sammanträde 31 mars. § 110 i protokollet justerades omedelbart och tillkännagives genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Förskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 29 mars. Protokollet har nu justerats och tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Miljönämnden hade sammanträde 23 mars. §§ 43-55 i protokollet är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Förskolenämnden hade sammanträde 31 mars. §§ 48, 50 och 61 i protokollet justerades omedelbart och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 12 mars. §§ 36, 37, 38 och 40 är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 12 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Grundskulenämnden hade sammanträde 24 mars. §§ 40, 43 och 46 är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 25 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.