Uppdaterad 17 augusti 2020

17 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Anslag: Justerat protokoll


  Kommunfullmäktige hade sammanträde 2 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 17 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 16 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 14 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 7 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 10 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 7 september. Protokollet är nu justerat och tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 14 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammnträde 8 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetutskott 1 hade sammanträde 6 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 30 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 31 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 3 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 13 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 3 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: Flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 36. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 10 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Stadsbyggnadsnämndens delegation hade sammanträde 10 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Tekniska nämnden hade sammanträde 31 augusti. §§269-307 i protokollet är justrerade och har till kännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Valnämnden hade sammanträde 24 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Tekniska nämnden DElegation för trafikärenden hade sammanträde 9 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Förskolenämnden hade sammanträde 31 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 7 september. §186, 189, 190 och 191 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: ansökan om bygglov


  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.

 • Anslag: justerat protokoll.


  FINSAM i Malmö hade sammanträde 3 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Kulturnämnden hade sammanträde 1 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 8 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 1 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: samråd av detaljplan.


  Förslag till detaljplan för del av Rosengård 131:25, Dp 5671, finns tillgängligt för samråd under tiden 7 september till 5 oktober.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Servicenämnden hade sammanträde 31 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott hade sammanträde 31 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 3 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 30 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 1 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Tekniska nämnden DElegation för trafikärenden hade sammanträde 6 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 26 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Arbetsmarknads- och socialnämnden hade sammanträde 26 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: flyttade fordon.


  Här hittar du flyttade fordon vecka 35. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets och gatukontoret, 040 - 34 13 59

 • Anslag: justerat protokoll.


  Kommunfullmäktige hade sammanträde 2 september. § 254 i protokollet är nu justerad och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag:justerat protokoll


  Överförmyndarnämnden hade sammanträde 25 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 27 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 3 september. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: Samråd av detaljplan


  Stadsbyggnadskontoret har fått in förslag till detaljplan för del av Rosengård 131:25 i Jägersro i Malmö, Dp 5671.

 • Anslag: justerat protokoll


  Fritidsnämnden hade sammanträde 26 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 2 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Hälsa, vård- och omsorgsnämnden hade sammanträde 26 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Grundskolenämnden hade sammanträde 24 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 1 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 1 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 18 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 1 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Servicenämndens arbetsutskott hade sammanträde 24 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Förskolenämnden hade sammanträde 31 augusti. §§ 113 och 125 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Förskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 30 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Miljönämnden hade sammanträde 24 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.