Uppdaterad 17 augusti 2020

17 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Anslag: justerat protokoll.


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 12 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 8 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 1 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 8 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kunggörelse: flyttade fordon.


  Här hittar du flyttade fordon vecka 41. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 15 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Kommunfullfäktige hade sammanträde 30 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 5 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 13 oktober. §206, 207, 208, 209 och 215 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: Ansökan om bygglov


  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Valnämnden hade sammanträde 28 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Kommunstyrelsen hade sammanträde 12 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: flyttade fordon.


  Här hittar du flyttade fordon vecka 40. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontotoret, 040 - 34 13 59.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Stadsbyggnadsnämndens delegation hade sammanträde 8 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Tekniska nämnden hade sammanträde 29 september. §§ 308-334 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 1 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivit genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Grundskolenämnden hade sammanträde 29 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Kulturnämnden hade sammanträde 29 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Miljönämnden hade sammanträde 29 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 24 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 27 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Valnämndens arbetsutskott hade sammanträde 22 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 6 oktober. Protokollet , Rönnen 5, hävning av p-köpsavtal, är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 20 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Grundskolenämnden hade sammanträde 29 september. §§ 150 och 153 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.


 • Anslag: justerat protokoll


  Förskolenämnden hade sammanträde 29 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 6 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 5 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Överförmyndarnämnden hade sammanträde 27 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 28 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 24 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 39. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59

 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunfullmäktige hade sammanträde 30 september. §§ 268 och 288 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Grundskolenämnden hade sammanträde 29 september. §§ 156 och 165 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag: Justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 1 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Servicenämnden hade sammanträde 28 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 27 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Revisorskollegiet hade sammanträde 29 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Förskolenämnden hade sammanträde 29 september. §§ 133 och 134 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Grundskolenämnden hade sammanträde 29 september. §§ 154-155, 157-158 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.