$left
$middle

Uppdaterad 17 augusti 2020

17 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Anslag: Justerat prokoll


  Revisorskollegiet hade sammanträde 28 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Fritidsnämnden hade sammanträde 22 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Kommunfullmäktige hade sammanträde 29 september. § 228 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 26 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Miljönämnden hade sammanträde 28 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Förskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 26 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Servicenämnden § 77 Lokalförsörjarplan 2023 Servicenämnden § 78 Delårsrapport 2022 servicenämnden Servicenämnden §83 Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Skruvmejseln 5 och del av fastigheten Tygelsjö 20:5 Tygelsjö by i Malmö (Dp 5741) Servicenämnden § 84 Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för del av fastigheten Hyllie 160:12 i Bellevuegården i Malmö (Dp 5787). Hade sammanträde 28 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Servicenämndens arbetsutskott hade sammanträde 15 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Valnämnden hade sammanträde 27 september. §57 och §58 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämnden hade sammanträde 28 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Tekniska nämnden hade sammanträde 28 september. § 246 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: ansökan om bygglov


  Till Malmö stadsbyggnadsnämnd har inkommit ansökningar om bygglov som innebär åtgärder som avviker från gällande detaljplaner.

 • Anslag: Justerat protokoll


  kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 19 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 16 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: Flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 38. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 – 34 13 59.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Förskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 26 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 21 september. §§ 143-156 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Hälsa-,vård och omsorgsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 19 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Funktionsstödsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 15 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Fritidsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 15 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännigivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 22 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 20 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsen hade sammanträde 7 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 15 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 20 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 15 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 37. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott hade sammanträde 23 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 19 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Stadsbyggnadsnämndens delegation för bostadsanpassningsbidrag hade sammaträde 15 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunfullmäktige hade sammanträde 1 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 15 september. §171 och §172 är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: Flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 36. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Kulturnämnden hade sammanträde 31 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämnden hade sammanträde 31 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  FINSAM i Malmö hade sammanträde 26 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: Flyttade fordon


  Här hittar du flyttde fordon vecka 35. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.

sv