$left
$middle

Publicerad 2018-03-16 11:24

Senast uppdaterad 2018-03-16 11:28

Anslag: justerat protokoll

Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 12 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.