$left
$middle

Publicerad 2019-01-22 08:39

Senast uppdaterad 2019-01-22 08:43

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammantäde 15 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.