Publicerad 2020-12-11 07:39

Senast uppdaterad 2020-12-11 07:50

Anslag: justerat protokoll

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott (FSN-AU) hade sammanträde 3 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.