Publicerad 2021-03-31 08:59

Senast uppdaterad 2021-03-31 09:04

Anslag: Justerat protokoll

Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 25 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.