Publicerad 2021-04-06 08:53

Senast uppdaterad 2021-04-06 08:56

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 26 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.