Publicerad 2021-04-08 09:25

Senast uppdaterad 2021-04-08 09:29

Anslag: justerat protokoll.

Kulturnämnden hade sammanträde 30 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.