Publicerad 2021-04-16 15:10

Senast uppdaterad 2021-04-16 15:14

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 9 april. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.