Publicerad 2021-04-20 13:21

Senast uppdaterad 2021-04-20 13:28

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 13 april. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.