Publicerad 2021-04-20 09:27

Senast uppdaterad 2021-04-20 09:32

Anslag: justerat protokoll

Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 9 april. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.