$left
$middle

Publicerad 2021-05-04 08:30

Senast uppdaterad 2021-05-04 08:33

Anslag: justerat protokoll

Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 26 april. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.