Publicerad 2021-05-24 11:22

Senast uppdaterad 2021-05-24 11:28

Anslag: justerat protokoll.

Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 21 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.