Publicerad 2021-06-01 09:56

Senast uppdaterad 2021-06-01 10:00

Anslag: justerat protokoll

Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 28 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.