Publicerad 2021-06-04 09:21

Senast uppdaterad 2021-06-04 09:23

Anslag: justerat protokoll.

Grundskolenämnden hade sammanträde 26 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.