Publicerad 2021-06-08 07:57

Senast uppdaterad 2021-06-08 11:26

Anslag: Justerat protokoll

Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 3 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.