Publicerad 2021-06-09 15:01

Senast uppdaterad 2021-06-09 15:04

Anslag: justerat protokoll.

Tekniska nämndens arbetsutskott hade sammanträde 1 juni. §§ 58-73 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.