Publicerad 2021-06-10 10:18

Senast uppdaterad 2021-06-10 10:20

Anslag: justerat protokoll

Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 31 maj. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.