Publicerad 2021-07-08 12:12

Senast uppdaterad 2021-07-08 12:19

Anslag: Justerat protokoll

Överförmyndarnämnden hade sammanträde 30 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.