Publicerad 2021-07-13 12:22

Senast uppdaterad 2021-07-13 12:28

Anslag: Justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens förvaltningsövergripande myndighetsutskott hade sammanträde 6 juli. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.